دوره های اوسینت

دوره های عمومی برگزار شده توسط مدرسه اوسینت ایران

ثبت نام بیست و ششمین دوره آموزش اوسینت در زمستان ۱۴۰۱

ثبت نام بیست و ششمین دوره آموزش اوسینت در زمستان ۱۴۰۱

برگزاری بیست و ششمین دوره آموزش اوسینت، دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۱ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی)، خانه اندیشه ورزان و مرکز نوآوری مانا به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir،…
ثبت نام بیست و پنجمین دوره آموزش اوسینت در آذر و دی ۱۴۰۱

ثبت نام بیست و پنجمین دوره آموزش اوسینت در آذر و دی ۱۴۰۱

برگزاری بیست و پنجمین دوره آموزش اوسینت، پاییز ۱۴۰۱ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) و خانه اندیشه ورزان به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir، بیست و پنجمین دوره آموزش اوسینت…
ثبت نام دوره عمومی اوسینت پاییز ۱۴۰۱

ثبت نام دوره عمومی اوسینت پاییز ۱۴۰۱

برگزاری بیست و چهارمین دوره آموزش اوسینت در آبان و آذر ۱۴۰۱ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir، بیست و چهارمین دوره آموزش اوسینت (OSINT)…
ثبت نام دوره عمومی آموزش اوسینت

ثبت نام دوره عمومی آموزش اوسینت

برگزاری بیست و سومین دوره آموزش اوسینت در مرداد ۱۴۰۱   مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir، بیست و یکمین دوره آموزش اوسینت (OSINT) و…
ثبت نام دوره آموزش اوسینت اسفند ۱۴۰۰

ثبت نام دوره آموزش اوسینت اسفند ۱۴۰۰

بیستمین دوره عمومی آموزش اوسینت اسفند ۱۴۰۰ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترمOSINT.ir ، بیستمین دوره آموزش اوسینت (OSINT) و کارآگاهی در منابع باز (Open Source) را برای…
ثبت نام دوره آموزش اوسینت بهمن ۱۴۰۰

ثبت نام دوره آموزش اوسینت بهمن ۱۴۰۰

نوزدهمین دوره عمومی آموزش اوسینت بهمن۱۴۰۰ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترمOSINT.ir ، نوزدهمین دوره عمومی آموزش اوسینت (OSINT) و کارآگاهی در منابع باز  (Open Source) …
ثبت نام دوره آموزش اوسینت آذر ۱۴۰۰

ثبت نام دوره آموزش اوسینت آذر ۱۴۰۰

هجدهمین دوره عمومی آموزش اوسینت آبان ۱۴۰۰ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترمOSINT.ir ، هجدهمین دوره آموزش اوسینت (OSINT) و کارآگاهی در منابع باز  (Open Source) را…
ثبت‌نام دوره آموزش اوسینت در مشهد مقدس آبان ۱۴۰۰

ثبت‌نام دوره آموزش اوسینت در مشهد مقدس آبان ۱۴۰۰

هفدهمین دوره عمومی آموزش اوسینت آبان ۱۴۰۰ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir، دومین دوره آموزش عمومی اوسینت (OSINT) و کارآگاهی در منابع باز(Open Source)…
ثبت نام دوره آموزش اوسینت شهریور و مهر ۱۴۰۰

ثبت نام دوره آموزش اوسینت شهریور و مهر ۱۴۰۰

مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) و خانه اندیشه‌ورزان به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir، شانزدهمین دوره آموزش اوسینت (OSINT) و کارآگاهی در منابع باز (Open Source) را برای علاقه‌مندان و پژوهشگران…
ثبت نام دوره آموزش اوسینت مرداد و شهریور ۱۴۰۰

ثبت نام دوره آموزش اوسینت مرداد و شهریور ۱۴۰۰

چهاردهمین دوره عمومی آموزش اوسینت (OSINT) و کارآگاهی در وب باز توسط «مدرسه اوسینت ایران» در مرداد و شهریور 1400 برگزار می شود. مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) و خانه اندیشه…
دکمه بازگشت به بالا