دوره های اوسینت

دوره های عمومی برگزار شده توسط مدرسه اوسینت ایران

ثبت نام سی‌امین دوره عمومی آموزش اوسینت در تابستان ۱۴۰۲

ثبت نام سی‌امین دوره عمومی آموزش اوسینت در تابستان ۱۴۰۲

برگزاری سی‌امین دوره آموزش اوسینت در در تیر ۱۴۰۲ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) و خانه اندیشه ورزان به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir ، سی‌امین دوره آموزش اوسینت (OSINT)…
ثبت نام بیست و نهمین دوره آموزش اوسینت در تابستان ۱۴۰۲

ثبت نام بیست و نهمین دوره آموزش اوسینت در تابستان ۱۴۰۲

برگزاری بیست و نهمین دوره آموزش اوسینت در تیر ۱۴۰۲ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) و خانه اندیشه ورزان به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir ، بیست و نهمین دوره…
ثبت نام بیست و هشتمین دوره عمومی آموزش اوسینت در بهار ۱۴۰۲

ثبت نام بیست و هشتمین دوره عمومی آموزش اوسینت در بهار ۱۴۰۲

برگزاری بیست و هشتمین دوره آموزش اوسینت در در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی)، خانه اندیشه ورزان و خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال –…
ثبت نام سومین دوره فشرده (بیست و هفتمین دوره عمومی) آموزش اوسینت در اسفند۱۴۰۱

ثبت نام سومین دوره فشرده (بیست و هفتمین دوره عمومی) آموزش اوسینت در اسفند۱۴۰۱

برگزاری بیست و هفتمین و آخرین دوره آموزش اوسینت در سال ۱۴۰۱ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی)، خانه اندیشه ورزان و مرکز نوآوری مانا به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir،…
ثبت نام بیست و ششمین دوره آموزش اوسینت در زمستان ۱۴۰۱

ثبت نام بیست و ششمین دوره آموزش اوسینت در زمستان ۱۴۰۱

برگزاری بیست و ششمین دوره آموزش اوسینت، دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۱ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی)، خانه اندیشه ورزان و مرکز نوآوری مانا به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir،…
ثبت نام بیست و پنجمین دوره آموزش اوسینت در آذر و دی ۱۴۰۱

ثبت نام بیست و پنجمین دوره آموزش اوسینت در آذر و دی ۱۴۰۱

برگزاری بیست و پنجمین دوره آموزش اوسینت، پاییز ۱۴۰۱ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) و خانه اندیشه ورزان به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir، بیست و پنجمین دوره آموزش اوسینت…
ثبت نام دوره عمومی اوسینت پاییز ۱۴۰۱

ثبت نام دوره عمومی اوسینت پاییز ۱۴۰۱

برگزاری بیست و چهارمین دوره آموزش اوسینت در آبان و آذر ۱۴۰۱ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir، بیست و چهارمین دوره آموزش اوسینت (OSINT)…
ثبت نام دوره عمومی آموزش اوسینت

ثبت نام دوره عمومی آموزش اوسینت

برگزاری بیست و سومین دوره آموزش اوسینت در مرداد ۱۴۰۱   مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir، بیست و یکمین دوره آموزش اوسینت (OSINT) و…
ثبت نام دوره آموزش اوسینت اسفند ۱۴۰۰

ثبت نام دوره آموزش اوسینت اسفند ۱۴۰۰

بیستمین دوره عمومی آموزش اوسینت اسفند ۱۴۰۰ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترمOSINT.ir ، بیستمین دوره آموزش اوسینت (OSINT) و کارآگاهی در منابع باز (Open Source) را برای…
ثبت نام دوره آموزش اوسینت بهمن ۱۴۰۰

ثبت نام دوره آموزش اوسینت بهمن ۱۴۰۰

نوزدهمین دوره عمومی آموزش اوسینت بهمن۱۴۰۰ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترمOSINT.ir ، نوزدهمین دوره عمومی آموزش اوسینت (OSINT) و کارآگاهی در منابع باز  (Open Source) …
دکمه بازگشت به بالا