admin

گزارش اوسینتی

مقایسه سطح زندگی در بین کشورهای مختلف

هربار با نوسانات قیمت کالا و خدمات، بحث داغ میان مردم کوچه و بازار، کاهش توان خرید و مقایسه آن در ایران با سایر کشورهاست. از مقایسه قیمت خانه‌های شمال تهران با خانه‌های لوکس بوستون…

بیشتر بخوانید »
آموزش

ثبت نام بیست و پنجمین دوره آموزش اوسینت در آذر و دی ۱۴۰۱

برگزاری بیست و پنجمین دوره آموزش اوسینت، پاییز ۱۴۰۱ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) و خانه اندیشه ورزان به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir، بیست و پنجمین دوره آموزش اوسینت…

بیشتر بخوانید »
آموزش

ثبت نام دوره عمومی اوسینت پاییز ۱۴۰۱

برگزاری بیست و چهارمین دوره آموزش اوسینت در آبان و آذر ۱۴۰۱ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir، بیست و چهارمین دوره آموزش اوسینت (OSINT)…

بیشتر بخوانید »
آموزش

ثبت نام دوره عمومی آموزش اوسینت

برگزاری بیست و سومین دوره آموزش اوسینت در مرداد ۱۴۰۱   مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir، بیست و یکمین دوره آموزش اوسینت (OSINT) و…

بیشتر بخوانید »
مدرسه اوسینت

دوره‌های آتی مدرسه

ثبت نام و پیش ثبت نام‌ دوره‌های آتی “مدرسه اوسینت ایران” «مدرسه اوسینت» با هدف گسترش و ترویج «تفکر اوسینتی» میان نخبگان جامعه، ایجاد شده است. ما اعتقاد داریم اوسینت در کنار کاربردهای تخصصی خود،…

بیشتر بخوانید »
مدرسه اوسینت

ثبت نام دوره عمومی آموزش اوسینت بهار ۱۴۰۱

برگزاری بیست و یکمین دوره آموزش اوسینت در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱   مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir، بیست و یکمین دوره آموزش اوسینت…

بیشتر بخوانید »
آموزش

ثبت نام دوره آموزش اوسینت اسفند ۱۴۰۰

بیستمین دوره عمومی آموزش اوسینت اسفند ۱۴۰۰ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترمOSINT.ir ، بیستمین دوره آموزش اوسینت (OSINT) و کارآگاهی در منابع باز (Open Source) را برای…

بیشتر بخوانید »
آموزش

ثبت نام دوره آموزش اوسینت بهمن 1400

نوزدهمین دوره عمومی آموزش اوسینت بهمن۱۴۰۰ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترمOSINT.ir ، نوزدهمین دوره عمومی آموزش اوسینت (OSINT) و کارآگاهی در منابع باز  (Open Source) …

بیشتر بخوانید »
مدرسه اوسینت

ثبت نام دوره آموزش اوسینت آذر 1400

هجدهمین دوره عمومی آموزش اوسینت آبان ۱۴۰۰ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترمOSINT.ir ، هجدهمین دوره آموزش اوسینت (OSINT) و کارآگاهی در منابع باز  (Open Source) را…

بیشتر بخوانید »
مدرسه اوسینت

ثبت‌نام دوره آموزش اوسینت در مشهد مقدس آبان ۱۴۰۰

هفدهمین دوره عمومی آموزش اوسینت آبان ۱۴۰۰ مدرسه اوسینت ایران با همکاری مجموعه جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) به درخواست مخاطبان محترم OSINT.ir، دومین دوره آموزش عمومی اوسینت (OSINT) و کارآگاهی در منابع باز(Open Source)…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا