تیم جامع

جامع (جستجوی ابتکاری منابع عمومی) یک مجموعه متخصص در حوزه OSINT است که فعالیت خود را از سال 1395 آغاز کرده و با تیمی متشکل از خبرگان حوزه وب و امنیت سایبر، به انجام پروژه‌های اوسینتی با رویکردهای صحت‌سنجی، افکارسنجی، تحیلی شخصیت، کارآگاهی و تولید بسته داده می‌پردازد.
گزارش اوسینتی

مقایسه مدرک تحصیلی نمایندگان مجلس: «مجلس شورای دکترها!»

مجلس یا پارلمان نخستین راهکاری بوده است که توده‌ها برای جلوگیری از تبدیل حکومت‌ها به دیکتاتوری استفاده کرده اند. در واقع مردم از طریق نمایندگان خود، به طور غیرمستقیم خواست خود را در تصمیم‌گیری برای…

بیشتر بخوانید »